Viera
66.7K views | +2 today
Follow
 
Scoop.it!

Premenené srdce

Premenené srdce | Viera | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“
Tomáš Kuzár's insight:

Čím viac poznávame Ježiša a jeho Otca, tým viac sa naše srdce stáva vykúpeným a premeneným.

more...
No comment yet.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Kniha napísaná na základe učenia dona Amortha: PORAZIŤ DIABLA SKRZE JEŽIŠA

Kniha napísaná na základe učenia dona Amortha: PORAZIŤ DIABLA SKRZE JEŽIŠA | Viera | Scoop.it

Gabriele Amorth – snáď najpopulárnejší rímsky exorcista, je známy širokej kresťanskej verejnosti. Postarali sa o to početné publikácie vydané na Slovensku, pod ktoré sa podpísal.

Tomáš Kuzár's insight:

Kniha je písaná jednoduchým štýlom, akoby išlo o poviedku. Otvára oči mnohým slepým,ktorí trpia a ktorí nepochopili, aká cesta vediek uzdraveniu. A keď si pomyslíme, že prostriedkymáme priamo od Ježiša: to, čo povedal, a schopnosti,ktorými nás obdaril. Nech pomôžu tietostránky otvoriť oči mnohým slepým, uzdraviťmnohých utrápených a udeliť všetkým pokoj,dokonca aj v utrpení.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tip na knihu: Utrpenie a radosti očistca

Tip na knihu: Utrpenie a radosti očistca | Viera | Scoop.it
Ubehlo takmer 80 rokov odvtedy, čo Franz Spirago napísal knihu Utrpenie a radosti očistca. Za ten čas sa mnohé zmenilo. Na pápežskom stolci sa vystriedalo celkovo 7 pápežov, prebehol Druhý vatikánsky koncil a Cirkev prešla bránami tretieho tisícročia pod vedením pastiera, ktorý v prvých momentoch svojho pontifikátu vyslovil slová: „Nebojte sa! Otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi.“
Tomáš Kuzár's insight:

Prečo sa dnes o hriechu mlčí, prečo sa prehliada, prípadne až glorifikuje ako niečo príjemné a neškodné? Zlo je reálne, i keď často skryté a nepomenované.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Október a modlitba ruženca

Október a modlitba ruženca | Viera | Scoop.it
Čas, kedy sa hlbšie vinieme k Srdcu Matky a zakúšame jej materinskú lásku, pomoc a ochranu.
Tomáš Kuzár's insight:

Panna Mária, ty si povedala: „Urobte, čo vám povie“. Pri modlitbe sv. ruženca nám ukáž svojho Syna a pomôž nám, aby sme spoznali a plnili jeho vôľu ".

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čo môže Ježiš spôsobiť pri svätej omši

Čo môže Ježiš spôsobiť pri svätej omši | Viera | Scoop.it
Vôbec nie moje úsilie – ale Ježišovo pôsobenie v Eucharistii – ma premieňa. Táto pravda sa mi ozrejmila v priebehu jednej svätej omši pod šírym nebom v horách v Južnej Amerike. Veľa chudobných ľudí prišlo na túto omšu. Kňaz používal ako oltár starý stôl.
Christin's insight:

richádzali k Ježišovi ako žena v evanjeliu s očakávaním, plným dôvery. Bola to ICH Euchristia. Prichádzali, aby spolu s Ježišom slávili slávnosť, ktorú predložili svojmu Otcovi. Stali sa súčasťou tohto obetovania. Pre nich to bola živá skúsenosť s Ježišom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Exorcista o. Jozef Maretta povedie seminár “Zbav nás Zlého” už na budúci víkend

Exorcista o. Jozef Maretta povedie seminár “Zbav nás Zlého” už na budúci víkend | Viera | Scoop.it

V dňoch 9. až 11. októbra sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici pri Sabinove, už piate pokračovanie prvej časti seminára s prešovským eparchiálnym exorcistom o. Jozefom Marettom. Témou seminára “Zbav nás Zlého“, ktorý má dalšie dve pokračovania, je oboznámenie sa s prístupovými cestami Diabla.

Tomáš Kuzár's insight:

Exorcista o. Jozef Maretta čoskoro povedie už piate pokračovanie prvej časti seminára “Zbav nás Zlého”. Témou seminára “Zbav nás Zlého“, ktorý má dalšie dve pokračovania, je oboznámenie sa s prístupovými cestami Diabla.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Mimoriadne pútnické vlaky na národnú púť do Šaštína 2015

Mimoriadne pútnické vlaky na národnú púť do Šaštína 2015 | Viera | Scoop.it

Mimoriadne vlaky na národnú púť sú pokračovaním podobných aktivít z minulosti, kedy možnosť priameho spojenia využili stovky veriacich. Všetky vlaky sú časovo prispôsobené tak, aby prišli do Šaštína v najvhodnejšom čase pred začiatkom hlavnej slávnostnej svätej omše so začiatkom o 10:30 h.

Tomáš Kuzár's insight:

Mimoriadne vlaky na národnú púť sú časovo prispôsobené tak, aby prišli do Šaštína v najvhodnejšom čase pred začiatkom hlavnej slávnostnej svätej omše so začiatkom o 10:30 h.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ovce bez pastiera

Ovce bez pastiera | Viera | Scoop.it
Na hodinách matiky sme často robili "skúšku správnosti". Z iného zorného uhla skontrolovať, či je výsledok správny.
Tomáš Kuzár's insight:

Informácie si vysvetľujeme a spracúvame podľa osobných skúseností. A niekedy - možno aj nechtiac - prispôsobujeme svojim vlastným predstavám. Kristus v nedeľnom evanjeliu má podobnú skúsenosť s učeníkmi - oni si stále jeho Novú zvesť vysvetľujú po svojom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Elias Vella: Diabol sa bojí pozrieť do očí…

Elias Vella: Diabol sa bojí pozrieť do očí… | Viera | Scoop.it
Elias Vella v krátkosti hovorí o strachu diabla pred autoritou Boha a o tom, čo môže spôsobiť problémy so zrakovým kontaktom.
Tomáš Kuzár's insight:

Elias Vella v krátkosti hovorí o strachu diabla pred autoritou Boha a o tom, čo môže spôsobiť problémy so zrakovým kontaktom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Na Jána (24.jún)

Na Jána (24.jún) | Viera | Scoop.it
A máme to tu. Leto je potvrdené už aj astronomicky, keďže 21. jún je dňom slnovratu. Slnko sa na svojej púti dostáva najďalej na sever a na obratníku Raka dopadajú jeho lúče kolmo na Zem.
Tomáš Kuzár's insight:

Meno Ján má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Tak, ako aj Jánovo narodenie, aj jeho život bol zvláštny...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Púte 2015 - Kormidlo.sk

Púte 2015 - Kormidlo.sk | Viera | Scoop.it
Púte patria k životnému štýlu kresťana od nepamäti. Túžba a vôľa putovať sa netratila ani v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe, o čom svedčí veľká návštevnosť pútnických miest na Slovensku.
Tomáš Kuzár's insight:

Púte patria k životnému štýlu kresťana od nepamäti. Túžba a vôľa putovať sa netratila ani v dnešnej modernej a uponáhľanej dobe, o čom svedčí veľký návštevnosť pútnických miest na Slovensku.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Odpustila som vrahom môjho manžela - Kormidlo.sk

Odpustila som vrahom môjho manžela - Kormidlo.sk | Viera | Scoop.it
Rita sa narodila v kresťanskej rodine. V šestnástich rokoch sa vydala za mladíka dobrého srdcom, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým, ale zbožným životom, naplno venovaným rodine, napomáhala aj manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu.
Tomáš Kuzár's insight:

Sv. Rita prináša dnešnému svetu svedectvo odpustenia, zmierenia a pokoja medzi rodinami. Sila jej svedectva pochádza z pohľadu na ukrižovaného Krista , ktorý sa stal pre ňu znamením nádeje a lásky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zranené vlásky

Zranené vlásky | Viera | Scoop.it
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
Tomáš Kuzár's insight:

Dvaja v aute. Plešatý a beznohý. Plešatý hovorí beznohému – dupni na plyn nech mi veje háro  Humorom liečili svoje zranenie z toho, čo nemali. Máme skryté zranenia, ktoré potrebujeme liečiť láskou. Ježiš hľadal pomoc v ľuďoch, ktorí plnia Božiu vôľu – čo znamená, že žijú lásku. Vy ste moji bratia, sestra, matka. Mám vás rád.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Exorcista hovorí: Diabol existuje a je treba o ňom hovoriť

Exorcista hovorí: Diabol existuje a je treba o ňom hovoriť | Viera | Scoop.it
Exorcista, otec Cesar Truqui, ktorý žije medzi Talianskom a Švajčiarskom, sa minulý mesiac zúčastnil desiateho ročníka kurzu o exorcizme a modlitbe za oslobodenie od zla, ktorý sa konal na rímskej univerzite Regina Apostolorum.
Tomáš Kuzár's insight:

Veľa ľudí si myslí, že diabol je len mýtus. Diabol však pôsobí stále rovnako. Nevšimneme si to, ak sa v boji proti nemu necvičíme. Najzáludnejším spôsobom jeho činnosti je pokušenie – svätca pokúša v jeho svätosti, hriešnika v jeho hriechu. To je najbežnejší štýl.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

A. K. Emmerichová: Tajomstvá posledných časov (recenzia)

A. K. Emmerichová: Tajomstvá posledných časov (recenzia) | Viera | Scoop.it
Máte radi rozprávky, hoci ste už z obrázkových knižiek vyrástli? Ak ste odpovedali áno, potom kniha A. K. Emmerichovej Tajomstvá posledných časov z vydavateľstva Zachej.sk je pre vás ako stvorená. Nijaké ilustrované obrázky v nej síce nenájdete, no budete sa môcť ponoriť do sveta plného pestrých obrazov maľovaných slovami básnika Clemensa Brentana a ústami známej mystičky Anny Kataríny Emmerichovej.
Tomáš Kuzár's insight:

Máte radi rozprávky, hoci ste už z obrázkových knižiek vyrástli? Ak ste odpovedali áno, potom kniha A. K. Emmerichovej Tajomstvá posledných časov je pre vás ako stvorená.

 
 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Obľúbená pieseň Jána Pavla II. chytí za srdce aj Vás

Obľúbená pieseň Jána Pavla II. chytí za srdce aj Vás | Viera | Scoop.it
Jeho obľúbená skladba Bárka je jedna z najkrajších kresťanských pesničiek vôbec. Na Slovensku ju poznáme aj pod názvom Pán zastavil sa na brehu. Poznáte ju? Vypočujte si ju spolu s nami a opäť si spomeňme na pápeža mladých.
Tomáš Kuzár's insight:

Obľúbená pieseň Jána Pavla II. Poznáte ju? Vypočujte si ju spolu s nami a opäť si spomeňme...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Šťastie, nešťastie?

Šťastie, nešťastie? | Viera | Scoop.it
Bol raz jeden farmár, ktorý žil v horách. Bol to chudobný muž, podobne ako ostatní farmári, ktorí žili v jeho susedstve. Ale vďaka húževnatosti a pracovitosti sa mu podarilo kúpiť si koňa.
Christin's insight:

Vraveli mu: „Prajeme ti, aby si mal s týmto koňom hodne šťastia.” Ale on odpovedal: „Šťastie, nešťastie, kto vie, čo z toho bude.”

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba tehotnej matky

Modlitba tehotnej matky | Viera | Scoop.it

Otče, viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa cítim. Staral si sa o Máriu, Alžbetu, a teraz ťa ja prosím o tvoju opateru, aby skrze modlitby svätého Gerarda si mi pomohol.

Christin's insight:

Závisím od teba, Otče, teraz viac než kedykoľvek. Stoj pri mne blízko v dňoch, ktoré sú predo mnou. V akejkoľvek neistote, úzkosti a pochybnosti, nech ma tvoj Duch Svätý ochladí, občerství a uistí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

JÁN PAVOL II. - Spomienka na prvého slovanského pápeža

JÁN PAVOL II. - Spomienka na prvého slovanského pápeža | Viera | Scoop.it

Ján Pavol II. – jedna z najväčších svetových osobností bude formou multimediálneho koncertu pripomenutá 18.12.2015 o 18.00 hod. v STEEL ARÉNE v Košiciach.

Tomáš Kuzár's insight:

Do Košíc mieri koncert so sprievodným slovom a mediálnymi vstupmi, ktoré sú spomienkou na život Sv. Jána Pavla II.: Spomienka na prvého slovanského pápeža. Záštitu nad týmto výnimočným projektom prevzal Mons. BERNARD BOBER, košický arcibiskup-metropolita a Mons. MILAN CHAUTUR, košický grécko -katolícky eparcha.


more...
No comment yet.
Scoop.it!

Elias Vella odpovedá na otázky (7) – Praktizoval som okultizmus…ako postupovať ďalej..?

Elias Vella odpovedá na otázky (7) – Praktizoval som okultizmus…ako postupovať ďalej..? | Viera | Scoop.it
Elias Vella krátko odpovie na otázku ako postupovať v situácii, keď sa človek prizná, že praktizoval okultizmu a aj v jeho rodine je cítiť pôsobenie Zlého…
Christin's insight:

Elias Vella krátko odpovie na otázku ako postupovať v situácii, keď sa človek prizná, že praktizoval okultizmu a aj v jeho rodine je cítiť pôsobenie Zlého…

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Litánie k Panne Márii za oslobodenie

Litánie k Panne Márii za oslobodenie | Viera | Scoop.it

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh.

Tomáš Kuzár's insight:

Všemohúci Bože, chválime ťa za tvoju lásku, tvoje milosrdenstvo, tvoju moc a za víťazstvo Baránkovej krvi, tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Chválime ťa z našu Matku, Pannu Máriu. Všetci, ktorí sa utiekame pod jej materskú ochranu, osloboď od každého zla, ktoré nás zotročuje. Osloboď nás od moci temnoty, aby sme mohli žiť  v slobode Božích detí, vo víťaznom triumfe vzkrieseného Krista. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Manželia Martinovci budú svätorečení počas októbrovej synody

Manželia Martinovci budú svätorečení počas októbrovej synody | Viera | Scoop.it
Kanonizácie štyroch nových svätých potvrdil pápež František počas dnešného riadneho verejného konzistória, ktoré sa konalo ráno o 10. hodine v Sále konzistória Apoštolského paláca. Predchádzalo mu spoločné slávenie predpoludňajšej modlitby breviára.
Tomáš Kuzár's insight:

Zelia a Louis, orodujte za všetkých manželov, aby spolu kráčali po ceste svätosti!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

ČERVENÁ ŠNÚRKA: ozdoba, či magický predmet?

ČERVENÁ ŠNÚRKA: ozdoba, či magický predmet? | Viera | Scoop.it
Povera spojená s rituálom. Červená šnúrka, stužka, nitka či náramok. Jej existenciu vnímame v posledných rokoch až priveľmi. Avšak skutočne vieme, čo (alebo kto) je za tým?
Tomáš Kuzár's insight:

Červená šnúrka sa používa ako ochrana pred urieknutím. Červená – farba ohňa –, ktorá má upútať pohľad toho, kto by chcel „nosičovi šnúrky“ ublížiť, a tým ho ochrániť pred urieknutím. No v skutočnosti, namiesto toho, aby sme sa chránili, sa tak dobrovoľne zverujeme do otroctva Zlého.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Gospelové festivaly 2015 - Kormidlo.sk

Gospelové festivaly 2015 - Kormidlo.sk | Viera | Scoop.it
Gospelové festivaly sú už tradične súčasťou letnej sezóny. Na festivaloch sa stretávajú nie len násťroční, ale aj mladí ktorí na týchto festivaloch vyrastali a medzičasom si založili vlastné rodiny.
Tomáš Kuzár's insight:

Nevynechajte ani tento rok obľúbené gospelové festivaly ako EMfest, Breakfestival, Verím Pane či Campfest. Hľadajte cestu k Bohu aj prostredníctvom hudby.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Úcta a prisľúbenia Božského srdca

Úcta a prisľúbenia Božského srdca | Viera | Scoop.it
Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia.
Tomáš Kuzár's insight:

PRISLÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA
1.    Všetky milosti potrebné ich stavu;
2.    pokoj v rodinách;
3.    potechu vo všetkých protivenstvách;
4.    ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti

...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O figovníku a Tvojej ľudskosti

O figovníku a Tvojej ľudskosti | Viera | Scoop.it
Figovník. Sú niektoré obrazy, ktorým málo rozumiem. Ako dnes, keď sv. Písmo spomína, že si preklial figovník. A cítim sa trochu ako Mária: "Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto..." príbeh. (o Mk 11,11-14)
Tomáš Kuzár's insight:

Nechať vyschnúť figovník neznamená odsúdenie druhého. Je iba vyjadrením radikálneho rozhodnutia nenechávať svoju ľudskú slabosť upínať sa na útechy, ktoré prichádzajú a odchádzajú so sezónou. Rozhodnutia nasýtiť svoj hlad jedením veľkonočného Baránka.

more...
No comment yet.