Viera
66.7K views | +2 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Ovce bez pastiera

Ovce bez pastiera | Viera | Scoop.it
Na hodinách matiky sme často robili "skúšku správnosti". Z iného zorného uhla skontrolovať, či je výsledok správny.
Tomáš Kuzár's insight:

Informácie si vysvetľujeme a spracúvame podľa osobných skúseností. A niekedy - možno aj nechtiac - prispôsobujeme svojim vlastným predstavám. Kristus v nedeľnom evanjeliu má podobnú skúsenosť s učeníkmi - oni si stále jeho Novú zvesť vysvetľujú po svojom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O figovníku a Tvojej ľudskosti

O figovníku a Tvojej ľudskosti | Viera | Scoop.it
Figovník. Sú niektoré obrazy, ktorým málo rozumiem. Ako dnes, keď sv. Písmo spomína, že si preklial figovník. A cítim sa trochu ako Mária: "Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto..." príbeh. (o Mk 11,11-14)
Tomáš Kuzár's insight:

Nechať vyschnúť figovník neznamená odsúdenie druhého. Je iba vyjadrením radikálneho rozhodnutia nenechávať svoju ľudskú slabosť upínať sa na útechy, ktoré prichádzajú a odchádzajú so sezónou. Rozhodnutia nasýtiť svoj hlad jedením veľkonočného Baránka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Žíznim po Tebe

Žíznim po Tebe | Viera | Scoop.it
To je Pravda. Stojím pri dverách tvojho srdca deň a noc. Dokonca aj vtedy, keď ma nepočúvaš, a keď pochybuješ, že by som to mohol byť JA – SOM TAM.
Tomáš Kuzár's insight:

Matka Tereza: „Ježiš je Boh, preto Jeho láska, Jeho smäd sú nekonečné. On, Stvoriteľ Vesmíru, žobre po láske svojho stvorenstva! Smädí po našej láske… Nájde slovo “žíznim” odpoveď v tvojej duši?“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Poslaním chlapca je byť mužom, poslaním každého muža je byť otcom

Poslaním chlapca je byť mužom, poslaním každého muža je byť otcom | Viera | Scoop.it
Apoštol Pavol Korinťanom napísal:  „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1Kor 3, 11) Inými slovami to znamená, že čím skôr sa zbavíš detského spôsobu uvažovania, reči a konania a čím skôr budeš uvažovať,  hovoriť a konať zrelo, tým skôr dokážeš, že si skutočný muž. Muž v tomto ponímaní nie protikladom ženy, je protikladom chlapca.
Tomáš Kuzár's insight:

Skutočný otec ponúka lásku, silu a dobrodružstvo. A práve otec udeľuje identitu svojmu synovi, aj svojej dcére. Chlapcovi hovorí „Áno, si muž, máš na to! Som na teba hrdý!“ a dievčaťu „Áno, si žena, stojíš za to, si krásna! Mám s teba radosť“ – toto je životne dôležitá úloha otca! Postarať sa, aby tvoje deti vedeli, že ich máš rád. Musia to cítiť, že ich máš rád. Ak v tomto otec zlyhá, alebo nie je prítomný, často vznikajú zranenia na celý život, alebo nejasnosť vo svojej vlastnej identite ako muža, alebo ako ženy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Báseň pre 13-ročnú dcérku

Báseň pre 13-ročnú dcérku | Viera | Scoop.it
Tušené ostáva v tieni, Petrus, 2011 - je prvá kniha jeho básní. Sú to hovory so sebou, úvahy pre nás, pre blízkych. Hovorí o pravde, láske, pokore, úcte, vôli, túžbe, nádeji, viere - obyčajných veciach, ktoré strácame po ceste ktorú sme si vybrali... Jednu z básní venuje dcére - ktorá má práve 13, ponúkame Vám ju v plnom znení.
Tomáš Kuzár's insight:

Poznávať,
čo ti zo slabostí najviac podkopáva nohy,
a striehnuť,
nech ťa nedostanú ta, kde sa ocitli už mnohí.
Usmiať sa.
Veď ľudia toho najmenej sa boja.
A milovať.
Neviem, či je niečo krajšie, dcéra moja.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Boh? Niet ho tu

Boh? Niet ho tu | Viera | Scoop.it
„Boh pravdepodobne nie je. Preto sa prestaň trápiť a užívaj si život.“ Takýto nápis sa objavil pred pár rokmi na autobusoch vo viacerých európskych veľkomestách. Kresťanská Veľká noc je oslávením skutočnosti, že nielen pravdepodobne, ale naozaj Boha niet. Otázka spočíva v jedinom: Kde ho niet?
Tomáš Kuzár's insight:

Kresťanská Veľká noc je oslávením skutočnosti, že nielen pravdepodobne, ale naozaj Boha niet. Otázka spočíva v jedinom: Kde ho niet?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Škola modlitby – vedená Svätým Duchom

Škola modlitby – vedená Svätým Duchom | Viera | Scoop.it
Kto je ten dôležitý pri modlitbe - Boh alebo ja? Preveríme to trojakým metrom. Prvý meter priložený – áno, v centre našej modlitby má byť Kristus. Je tam. Dnes to zmeriame z inej strany.
Tomáš Kuzár's insight:

Modlitba má byť VEDENÁ SVÄTÝM DUCHOM. Ak taká nie je, máme pokušenie modliť sa viac, tlačiť na Boha násilnejšie, spievať hlasnejšie,… aby sme si Božiu odpoveď vynútili.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nesúď!

Nesúď! | Viera | Scoop.it
Zase jedna ukážka Ježišovho geniálneho zvládnutia situácie. Čo nás tento príbeh učí?
Tomáš Kuzár's insight:

My sami máme byť tými, ktorí prinášajú odpustenie tam, kde v neho už nikto neverí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čo všetko mohol Lévi

Čo všetko mohol Lévi | Viera | Scoop.it
Presne v duši vidím ten Tvoj pohľad. Hlboký, zameraný, akoby nikto iný na svete neexistoval. Dívaš sa Lévimu do očí, on Tebe, vzduchom sa vlní túžobné "Poď za mnou!". A ja premýšľam, čo všetko mohol Lévi urobiť. (Lk 5,27-28)
Tomáš Kuzár's insight:

Čo všetko mohol Lévi urobiť...  

Mohol Ti povedať, že až zachvíľku, a tiež Ti mohol povedať, že nemôže ísť, alebo Ti pokojne mohol povedať, že nevie, či zvládne ísť za Tebou ...

Mohol. Ale on sa díval na Teba. Díval sa NA TEBA a tvár mu nečervenela hanbou.

 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čiernobiely svet

Čiernobiely svet | Viera | Scoop.it
Ježiša obviňujú, že robí dobrú vec, pomocou Zlého. Je to vôbec možné? Dá sa to? Prostredníctvom Zlého sa nedá robiť dobro. Ale pozor! Nie je to celkom tak. Nie všetky naše dobré skutky sú úplne dokonalé. Nie všetky sú iniciované iba správnymi motívmi.
Tomáš Kuzár's insight:

Neustále očisťujme motívy našich skutkov, lebo žiadny nie je dokonalý a úplne čistý!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Meditácie sv. Faustíny o Ježišovom umučení

Meditácie sv. Faustíny o Ježišovom umučení | Viera | Scoop.it
Tieto zamyslenia k  ružencu Božieho milosrdenstva sú voľne zostavené podľa zápiskov sv. Faustíny. Chcú byť pomôckou pri rozjímaní nad Ježišovým bolestným umučením.
Tomáš Kuzár's insight:

Uvidela som na kríž pribitého Pána Ježiša vo veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal: “Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov.”

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Máme problém v komunikácii?

Máme problém v komunikácii? | Viera | Scoop.it
Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.
Tomáš Kuzár's insight:

Cez dobro sa dá dostať k ich srdcu a postupne im zjavovať celú pravdu o Mesiášovi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Odpoveď srdca

Odpoveď srdca | Viera | Scoop.it
K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie.
Tomáš Kuzár's insight:

Sme povolaní budovať blízkosť – s Bohom i ľuďmi. Priblížiť sa k nim a dovoliť im, aby sa priblížili k nám.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zranené vlásky

Zranené vlásky | Viera | Scoop.it
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
Tomáš Kuzár's insight:

Dvaja v aute. Plešatý a beznohý. Plešatý hovorí beznohému – dupni na plyn nech mi veje háro  Humorom liečili svoje zranenie z toho, čo nemali. Máme skryté zranenia, ktoré potrebujeme liečiť láskou. Ježiš hľadal pomoc v ľuďoch, ktorí plnia Božiu vôľu – čo znamená, že žijú lásku. Vy ste moji bratia, sestra, matka. Mám vás rád.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Povolanie Sv. Františka z Assisi

Povolanie Sv. Františka z Assisi | Viera | Scoop.it
Sv. František z Assisi skúšal rôznymi spôsobmi nájsť odpoveď na svoje otázky. Vrhal sa do rôznych situácií s nádejou, že nájde plnosť po ktorej túžil. Najprv sa snažil naplniť očakávania svojho otca. Veril, že bude šťastný, ak bude robiť to, čo pre neho za správne považuje jeho otec.
Tomáš Kuzár's insight:

V istom momente začul vo svojom vnútri otázku: „Komu chceš slúžiť František – sluhovi alebo Pánovi?“ Vtedy pochopil, že plnosť sa nedosahuje v službe predstavám ľudí okolo seba, ani nasledovaním svojich snov o veľkosti. František sa rozhodol slúžiť Pánovi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Premenené srdce

Premenené srdce | Viera | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“
Tomáš Kuzár's insight:

Čím viac poznávame Ježiša a jeho Otca, tým viac sa naše srdce stáva vykúpeným a premeneným.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nájdeš sa medzi nimi? 12 blahoslavenstiev dneška

Nájdeš sa medzi nimi? 12 blahoslavenstiev dneška | Viera | Scoop.it

K žitiu blahoslavenstiev možno byť bližšie každý deň. Napríklad takto.

Tomáš Kuzár's insight:

Blahoslavený je ten, kto sa vie tešiť z maličkostí života, pretože vždy bude mať dôvod na radosť a objavovať nové, čím ho chce Boh prekvapiť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Veľkonočná nedeľa Spoznám Ťa ?

Veľkonočná nedeľa Spoznám Ťa ? | Viera | Scoop.it
V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo.
Tomáš Kuzár's insight:

Chcem ísť za Tebou a nestratiť ťa z očí, nestratiť ťa zo srdca. Ďakujem, že Ty o mňa vždy budeš stáť!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

VEĽKÝ PIATOK DOKONALÉ UTRPENIE

VEĽKÝ PIATOK DOKONALÉ UTRPENIE | Viera | Scoop.it
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“
Tomáš Kuzár's insight:

Každé utrpenie má zmysel a prinesie bohaté ovocie. Každé utrpenie sa skončí a svitne nové ráno života. Vďaka Ti, Pane!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Pôst, ktorý prináša odpustenie

Pôst, ktorý prináša odpustenie | Viera | Scoop.it
Či nie to je pôst, ktorý sa mi páči,...keď odstrániš sprostred seba jarmo“ Iz 58 Ježiš- nevinný baránok dovolil, aby sa mu stalo všetko zlo- nechal sa ukrižovať a naozaj zomrel, aby nám prinesol ar odpustenia. Odpustenie Otcovo i spôsob ako vôbec dokázať odpustiť iným.
Tomáš Kuzár's insight:

Duchu Svätý, prosím, príď a uzdrav zranené miesta v mojom vnútri i vnútri tohto človeka, naplň nás pokojom a láskou. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Skúmaj a uvidíš...

Skúmaj a uvidíš... | Viera | Scoop.it
Posledná veta ma oslovila. "Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane." A predsa povstal. Super. Dobre ich musel zaskočiť Ježiš.
Tomáš Kuzár's insight:

Zamyslenie k dnešnému evanjeliu. Píše minorita Félix Mária.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Srdce scvrknuté ako vysušená huba

Srdce scvrknuté ako vysušená huba | Viera | Scoop.it
Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘
Tomáš Kuzár's insight:

V jadre bytia i našich životov niet nič dôležitejšie, než láska. Diabol naniesol do sveta tak veľa zla a nenávisti, že my o tejto láske pochybujeme. Ba dokonca pochybujeme o dobrote Boha.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Boh

Boh | Viera | Scoop.it
Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal Pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný.
Tomáš Kuzár's insight:

Boh sa vie zjavovať vo veľkých divoch, o čo skôr ho môžeš stretnúť v každodennosti!

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitby pre zamilovaných :)

Modlitby pre zamilovaných :) | Viera | Scoop.it
Dnes je sv. Valentína a ja mám tú milosť, radosť a požehnanie, že smiem byť šťastne zaľúbený :) Je pre mňa zázrak, ak sa stretnú dvaja ľudia a sú ochotní začať sa spoznávať, zisťovať spolu, že láska je krásna, no aj bolí. A tohto zázraku smiem byť svedkom. Chvála Bohu!
Tomáš Kuzár's insight:

Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Pane, pomáhaj nám znášať láskou dni, ktoré spoločne prežijeme, pomáhaj nám veriť, že láska aj hory prenáša...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Viera si vyžaduje inteligenciu a neoblomnosť

Viera si vyžaduje inteligenciu a neoblomnosť | Viera | Scoop.it
Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.
Tomáš Kuzár's insight:

Neboj sa premýšľať, špekulovať a buď vytrvalý a neoblomný na ceste za Ježišom!

more...
No comment yet.