Důležitý je důvěrný vztah s Kristem | Viera | Scoop.it

Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. pro Katolický týdeník 2/2014. Ze sedmi svátostí je právě eucharistie tou nejčastěji přijímanou. Jak eucharistii správně rozumět a co pro život věřícího znamená, jsme se zeptali známého autora duchovních knih, karmelitána P. Vojtěch Kodeta.