Viera
66.7K views | +2 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Október a modlitba ruženca

Október a modlitba ruženca | Viera | Scoop.it
Čas, kedy sa hlbšie vinieme k Srdcu Matky a zakúšame jej materinskú lásku, pomoc a ochranu.
Tomáš Kuzár's insight:

Panna Mária, ty si povedala: „Urobte, čo vám povie“. Pri modlitbe sv. ruženca nám ukáž svojho Syna a pomôž nám, aby sme spoznali a plnili jeho vôľu ".

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čo môže Ježiš spôsobiť pri svätej omši

Čo môže Ježiš spôsobiť pri svätej omši | Viera | Scoop.it
Vôbec nie moje úsilie – ale Ježišovo pôsobenie v Eucharistii – ma premieňa. Táto pravda sa mi ozrejmila v priebehu jednej svätej omši pod šírym nebom v horách v Južnej Amerike. Veľa chudobných ľudí prišlo na túto omšu. Kňaz používal ako oltár starý stôl.
Christin's insight:

richádzali k Ježišovi ako žena v evanjeliu s očakávaním, plným dôvery. Bola to ICH Euchristia. Prichádzali, aby spolu s Ježišom slávili slávnosť, ktorú predložili svojmu Otcovi. Stali sa súčasťou tohto obetovania. Pre nich to bola živá skúsenosť s Ježišom.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Litánie k Panne Márii za oslobodenie

Litánie k Panne Márii za oslobodenie | Viera | Scoop.it

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh.

Tomáš Kuzár's insight:

Všemohúci Bože, chválime ťa za tvoju lásku, tvoje milosrdenstvo, tvoju moc a za víťazstvo Baránkovej krvi, tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Chválime ťa z našu Matku, Pannu Máriu. Všetci, ktorí sa utiekame pod jej materskú ochranu, osloboď od každého zla, ktoré nás zotročuje. Osloboď nás od moci temnoty, aby sme mohli žiť  v slobode Božích detí, vo víťaznom triumfe vzkrieseného Krista. 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba ke svatému Josefovi - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm

Modlitba ke svatému Josefovi - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm | Viera | Scoop.it
K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. 
Tomáš Kuzár's insight:
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Kedy sú Vianoce?

Kedy sú Vianoce? | Viera | Scoop.it

Keď svojím životom a skutkami spievaš “SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH” – vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.

Tomáš Kuzár's insight:

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v Ňom všetkých ľudí – v ten deň sú Vianoce.

Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev – v tej chvíli sa začínajú Vianoce...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba: Potrebuješ Ma?

Modlitba: Potrebuješ Ma? | Viera | Scoop.it

Potrebuješ Ma?

Tu som.

Aj keď Ma nevidíš, som svetlo tvojich očí.

Aj keď Ma nepočuješ, hovorím v tvojom hlase.

Nepoznáš Ma po hmate? Som sila tvojich rúk.

Tvorím, aj keď nechápeš smer Mojich ciest.

Tvorím, aj keď neobsiahneš zmysel Mojich diel.

Nie som podivné zjavenie. Nie som mystérium.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Šťastie, nešťastie?

Šťastie, nešťastie? | Viera | Scoop.it
Bol raz jeden farmár, ktorý žil v horách. Bol to chudobný muž, podobne ako ostatní farmári, ktorí žili v jeho susedstve. Ale vďaka húževnatosti a pracovitosti sa mu podarilo kúpiť si koňa.
Christin's insight:

Vraveli mu: „Prajeme ti, aby si mal s týmto koňom hodne šťastia.” Ale on odpovedal: „Šťastie, nešťastie, kto vie, čo z toho bude.”

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba tehotnej matky

Modlitba tehotnej matky | Viera | Scoop.it

Otče, viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa cítim. Staral si sa o Máriu, Alžbetu, a teraz ťa ja prosím o tvoju opateru, aby skrze modlitby svätého Gerarda si mi pomohol.

Christin's insight:

Závisím od teba, Otče, teraz viac než kedykoľvek. Stoj pri mne blízko v dňoch, ktoré sú predo mnou. V akejkoľvek neistote, úzkosti a pochybnosti, nech ma tvoj Duch Svätý ochladí, občerství a uistí.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vatikán uverejnil modlitbu na „Rok milosrdenstva“

Vatikán uverejnil modlitbu na „Rok milosrdenstva“ | Viera | Scoop.it

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj milujúci pohľad oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí, vykúpil cudzoložnicu a Máriu Magdalénu z toho, aby hľadala šťastie iba u stvorenia, dal Petrovi plakať po jeho zrade a zabezpečil kajúcemu nebesia.

Tomáš Kuzár's insight:

Vatikán uverejnil v stredu zvláštnu modlitbu pre nadchádzajúci Svätý rok venovaný téme milosrdenstvo: Pán Ježiš Kristus, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec a povedal si nám že, kto vidí teba, vidí jeho.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba za rodinu (Referendum o rodine 2015)

Modlitba za rodinu (Referendum o rodine 2015) | Viera | Scoop.it
MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok
Tomáš Kuzár's insight:

Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Modlitba prepustenia zosnulých od Eliasa Vellu

Modlitba prepustenia zosnulých od Eliasa Vellu | Viera | Scoop.it

V tejto modlitbe sa pokúsime prepustiť, odovzdať našich zosnulých do Pánových rúk. Opäť vstúpme do Pánovej prítomnosti a predstavme si človeka, ktorý nám je drahý, ale ktorý nás už opustil.

Tomáš Kuzár's insight:

Môj Pane, nech boli city a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek, uzdrav tieto chvíle, odpútaj ma od neho a pretni všetky negatívne  putá, ktoré ma k nemu viažu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Deviatnik ku cti sv. Terezky Ježiškovej

Deviatnik ku cti sv. Terezky Ježiškovej | Viera | Scoop.it

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: "Nedostatok dôvery uráža Pána" a "Moja nádej nebola nikdy sklamaná". Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


more...
No comment yet.