Zamyslenie pátra Bubáka k 17. nedeli v cezročnom období | Viera | Scoop.it

To tajomné Kráľovstvo, o ktorom Ježiš toľko hovoril, musel neustále nosiť vo svojej mysli. V Novom zákone sa nachádza viac ako 150 poukazov naň. No čím viac o ňom Ježiš hovoril, tým tajomnejším sa pre jeho poslucháčov zdalo byť.