Znovuzrodenie predchádza poslušnosť | Viera | Scoop.it

Možno si niekto myslí, Že poslušný je ten človek, ktorý znáša donútenie a pasívne sa mu podrobuje. Nie je to však tak. Poslušnosť je v podstate úkonom viery a slobody, ktorým veriaci človek uznáva a prijíma Božiu vôľu