Myšlienky Pátra Pia Hudba: Paolo Buonvino - Lettere Páter Pio kapucín Keď 20. septembra 1918 páter Pio kľačal pred krížom, dostal stigmy, čiže päť Kristových...